Logo skifb

B. Gangaku Sho

 

Kanazawa Nobuaki Gankaku Sho