Logo skifb

Zenkutsu dachi

Zenkutsu Dachi

Zenkutsu Dachi

JKS Chief Instructor M. Kagawa demonstrating.

Kagawa Kihon Zenkutsu dachi