Logo skifb

Kokutsu Dachi

JKS Chief Instructor M. Kagawa demonstrating.

Retour

Kihon Kagawa kokutsu-dachi